aktualności

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa
§ 1
1. Usługodawcą jest: firma IDEOWNIA, reprezentowana przez Małgorzatę Gołębiowską-Dyrek, z siedzibą w Poznaniu, os.B.Chrobrego 7/42c, NIP 888-277-94-19, e-mail: ideownia@ideownia.pl, reprezentowanym przez Małgorzatę Gołębiowską-Dyrek, zwaną w dalszej części umowy „Ideownią”
 
Usługodawca będzie organizować oraz prowadzić ogólnorozwojowe zajęcia edukacyjne dla dzieci  wg metod i przy wykorzystywaniu materiałów opracowanych przez Ideownię i osoby z nią współpracujące.
§ 2
1. Zamawianie, rezerwacja, oraz płatność za usługi odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego nakiedy.pl oraz jego aplikacji, zaś płatność za usługi dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 
§ 3
1. Nie ma możliwości obniżenia należności za zajęcia z powodu nieobecności uczestnika, jeśli nie została anulowana rezerwacja w aplikacji NaKiedy. W przypadku odwołania zajęć przez Ideownię opłata wniesiona przeniesiona na następne zajęcia lub przelana z powrotem na konto wpłacającego. 
2. O odwołaniu zajęć Rodzic będzie powiadamiany telefonicznie na numer podany przez siebie jako kontaktowy, lub/i mailowo na podany adres mailowy z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, których Ideownia nie mogła przewidzieć.
 
§ 4
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 obowiązujące podczas uruchomienia zajęć w firmie IDEOWNIA w czasie pandemii w Poznaniu na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju- Sale zabaw. Celem procedury jest określenie szczegółowych warunków niezbędnych do uruchomienia warsztatów w Poznaniu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.
1. Do sali może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.Na zajęcia przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Dzieci z objawami chorobowymi – temperatura powyżej 37 C, kaszel, katar – nie będą przyjmowane. 
2. Z usług nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
3. Przed wejściem do każdej sali należy zdezynfekować ręce przy wejściu płynem dezynfekującym.
4. Należy umyć ręce wodą z mydłem dzieciom, szczególnie przed  wejściem na teren sali i po wyjściu z niej. 
5. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane. W przypadku przyniesienia obuwia zmiennego z domu spód kapci będzie zdezynfekowany płynem do dezynfekcji.
6. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
7. Obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci z pomocą maseczek, chust lub przyłbicy.
8. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.
9. Nauczyciel przydziela dzieciom stałe miejsce przy stoliku na czas zajęć.
10. Procedura wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zajęć.